Najważniejsze wskazówki dla pasażerów

Wszyscy wyruszający w podróż samolotem powinni mieć na uwadze wszystkie swoje prawa i obowiązki. Należy przed rozpoczęciem wycieczki zaznajomić się ze wszystkimi niezbędnymi danymi. Wtedy łatwo jest domagać się m.in. odszkodowania w sytuacji odwołanego lotu. O tym, jakie są prawa pasażera, decyduje każda z poszczególnych linii lotniczych.

samolot na pasie startowym

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Pojawiają się jednak odgórne założenia, jakie są zbliżone dla wszystkich latających, pewne ogólne prawa pasażera (). Jest to przykładowo prawo do opieki w sytuacji odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład samolotu, ale i długiego opóźnienia lotu. Wówczas przewoźnik ma obowiązek darmowo zapewnić wszystkim takim pasażerom pożywienie i napoje, dwie rozmowy telefoniczne, ale również zakwaterowanie w hotelu i transport osób Lankamer – (wynajem autokaru mazowieckie) w dane miejsce. Niezbędne informacje znajdziemy na stronach prawnych oraz w serwisie danego przewoźnika.

Użyteczne informacje na temat praw i obowiązków pasażerów

Wymienione wyżej, tzw. generalne prawa pasażerów obowiązują tylko pasażerów, którzy podróżują w granicach Unii. Obowiązują także te osoby, jakie wylatują z lotniska położonego na terytorium Unii do krajów trzecich lub też przylatujących na lotnisko znajdujące się na terytorium Unii z kraju trzeciego przewoźnikiem określanym jak wspólnotowy. Za odwołany lot odszkodowanie jest należne w sytuacji odmówienia przyjęcia na pokład mimo chęci pasażera (odszkodowanie za anulowany lot).

Odmowa przyjęcia podróżującego na pokład samolotu musi mieć uzasadnione argumenty, a mogą to być przyczyny natury zdrowotnej, wymogi związane z bezpieczeństwem lub również niewłaściwe dokumenty podróżnych. Dodatkowo odwołanie lotu musi być spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie da się uniknąć. Jest to zła sytuacja polityczna, warunki meteorologiczne, co czynią niemożliwą bezpieczną podróż, lecz i rozmaite wady samolotu. W każdym takim przypadku można liczyć na specjalną pomoc oraz opiekę przewoźnika, który dba o komfort wszystkich podróżujących danymi liniami lotniczymi.