Prawa pasażerów linii lotniczych – taka wiedza może Ci się przysłużyć

Po pierwsze przy kupnie biletu sprzedawca nie powinien żądać od ciebie wyższej ceny jedynie ze względu na narodowość bądź punkt kupna biletu. Poza tym przysługują Ci także prawa w razie pojawienia się komplikacji.

Jest tak w razie opóźnienia bądź odwołania lotu bądź nadkompletu przedsprzedaży, z powodu którego odmówiono ci wstępu na pokład aeroplanu.

Przedstawiana tu problematyka jest dla Ciebie godna uwagi? Jeśli tak, to wejdź dalej, który proponuje pokrewne tematy.

Kiedy odmówiono ci przyjęcia na pokład, twój lot został anulowany czy zbyto więcej biletów niż miejsc w aeroplanie, linie lotnicze muszą: zorganizować ci wylot do punktu docelowego porównywalnym alternatywnym środkiem przewozu, czy zwrócić ci koszta biletu oraz – w stosownych przypadkach – zagwarantować ci darmowy przewóz do portu lotniczego, z którego wyruszyłeś.

W wypadku znacznego opóźnienia (o co najmniej pięć godzin) masz też prawo domagać się zwrotu gotówki (jednak jeżeli przyjmiesz zwrot wydatków, linie lotnicze nie muszą już zapewniać ci dalszego wsparcia ani organizować dalszej podróży). Lotnicze linie powinny powiadomić cię o twych prawach i o przyczynie istotnego poślizgu lub odwołania lotu lub też odmowy wpuszczenia cię na pokład . W zależności od długości zamyślanego lotu a także opóźnienia możesz także mieć prawo do napojów, posiłków, komunikacji (przykładowo nieodpłatnej rozmowy telefonicznej), natomiast w wypadku konieczności także do noclegu (firma SkyLegal).

zobacz

Autor: Joe Kunzler
Źródło: http://www.flickr.com

Mało tego jeżeli odmówiono ci wejścia na pokład samolotu, twój lot jest odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym poślizgiem do miejsca docelowego określonego na bilecie, masz prawo domagać się zadośćuczynienia. Kiedy zaproponowano ci opcjonalny lot w podobnym czasie.

Żeby zdobyć świeże dane na opisywane zagadnienie sięgnij po źródło (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-pracy/) – one zapewne także Cię zaabsorbują. Sprawdź to samodzielnie.

Odszkodowanie za opóźniony lot nie przypada, jeżeli twój lot został odwołany: z racji szczególnych warunków, takich jak złe warunki pogodowe czy powiadomiono cię o odwołaniu lotu na dwa tygodnie przed uplanowaną datą lotu czy zaproponowano ci opcjonalny lot na tej samej trasie w analogicznym terminie co twój początkowy lot.

Jeżeli twój lot został anulowany z racji wyjątkowych warunków, możesz nie mieć prawa do odszkodowania, jednakże przewoźnik powinien ci zaproponować wybór między: zwrotem kosztów biletu, opcjonalnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym czasie bądź przełożeniem rezerwacji na dowolną wskazaną przez ciebie datę. Nawet w szczególnych warunkach, w razie potrzeby linie lotnicze są zobowiązane do udzielenia ci pomocy podczas czekania na nowy lot. Takie są prawa pasażera.