Kim jest aktuariusz i w jakich miejscach znajduje zatrudnienie? Na czym właściwie polega jego praca, w czym powinien być dobry?

Aktuariusz to profesjonalista w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest najczęściej przez firmy ubezpieczeniowe. Stosując metody rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki, szacuje ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, szacuje wielkość tzw. rezerw finansowych i stwarza tablice wymieralności.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusz (zobacz na stronie) posiada wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej orazstatystki. Zna się także świetnie na teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej. Musi znać dobrze różne akty i przepisy, jak ksr 6. Najważniejszym, lecz nie jedynym, miejscem pracy aktuariusza pozostaje firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze zatrudniani są wszędzie tam, gdzie potrzebni są fachowcy od oceny ryzyka, głównie w instytucjach finansowych. Każdy zakład ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ma obowiązek powołania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie aktuariusz jest odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych niezbędna jest jego opinia opublikowana w sprawozdaniu rocznym.

Innym miejscem pracy aktuariuszy są instytucje zarządzające planami emerytalnymi. Aktuariusz kontroluje i ustala aktywa planu, tak żeby wystarczały na pokrycie zobowiązań, określa roczne oraz wieloletnie koszty planu a także odpowiednią wysokość składki. Podsumowując, aktuariusze są w stanie pracować we wszystkich instytucjach finansowych które zarządzają ryzykiem. Są w stanie wspierać firmy konsultingowe, udzielając porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Pracownicy działów aktuarialnych zwłaszcza pomagają tworzyć programy emerytalne, a w trakcie ich działalności wyceniają aktywa i zobowiązania.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusze powinni również oszacowywać koszt różnego rodzaju ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Mogą również pracować w instytucjach państwowych związanych przykładowo z systemem ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych. Dodatkowo aktuariusze znajdują etat wszędzie tam, gdzie obowiązkowe jest rozwiązywanie kłopotów finansowych i statystycznych, czyli banki i firmy inwestycyjne, duże korporacje lub związki zawodowe. Jak widać więc, zawód to dość oryginalny, ale jakże niezbędny w wielu dziedzinach, gdzie liczy się ktoś, kto potrafi analizować, szacować, a co najważniejsze dokładnie liczyć. Wszystko to procentuje odpowiednim prognozowaniem, tak niezbędnym w takich niepewnych czasach.