Plany zorganizowania kopalni odkrywkowej w Miejskiej Górce i sprzeciw mieszkańców

Stosunkowo często można usłyszeć o tym, jak na jakimś obszarze planuje się stworzyć kopalnię, drogę szybkiego ruchu czy inny tego rodzaju obiekt, a mieszkańcy tego terenu się sprzeciwiają przeciwni|są. Sprzeciw ten najczęściej jest całkiem uzasadniony, choć inwestorzy także mają swoje argumenty.

odkrywka złóż na Przykładem tego rodzaju jest obecna sytuacja w jednej z wielkopolskich gmin. Planuje się tam otworzenie kopalni odkrywkowej, wykryto bowiem, że na tym terenie są [TAG=złoża

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

węgla brunatnego. Istnieje jednak wiele argumentów przeciw budowie takiej kopalni. Przyczyny te są podstawą dla protestu wywołanego przez mieszkańców okolicznych miejscowości. W ramach tego otwierane są na przykład strony internetowe i na serwisach społecznościowych, w których prezentuje się argumenty przeciw powstaniu kopalni, jak również zaprasza osoby do aktywnego udziału.

Kłopoty dla mieszkańców

kopalnia

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Dla ludzi zamieszkałych w gminie Miejska Górka budowa kopani stałaby się na pewno źródłem dużej liczby trudności. W pierwszej kolejności obiekt tego typu zajmować ma znaczną przestrzeń, co będzie powodem do wysiedlenia zamieszkałych ludzi z paru miejscowości i zrównania ich z ziemią. Protestujący mieszkańcy podkreślają również, że funkcjonująca kopania jest źródłem zanieczyszczeń powietrza i wody, co negatywnie odbiłoby się na zdrowiu ludzi żyjących w pobliżu. Oprócz tego biorą także pod uwagę hałas, jaki taka kopalnia generuje.

Przyczyny protestu rolników

Obszary, na jakich planuje się budowę kopalni, to w wielkim procencie obszary rolnicze. Powstanie odkrywki oznaczałoby więc zlikwidowanie dużych obszarów pól uprawnych. Dla rolników jest to związane z zupełną utratą środków do przetrwania. Poza właścicielami ziem położonych bezpośrednio w miejscu przeznaczonym pod kopalnię, w wyniku jej wybudowania ucierpiałoby znacznie więcej ludzi. Odkrywka jest bowiem zakładem powodującym emisję nieczystości które odczuwa się w bardziej oddalonych terenach. Generalnie gleba, na której taka kopalnia się znajduje, ulega degradacji. Nawet po ewentualnym zlikwidowaniu kopalni ziemia przez wiele wieków nie będzie zdatna się do uprawy. Z tego powodu rolnicy tworzą bardzo duży odsetek protestujących.