Billboardy – metoda na zostanie rozpoznawalnym przez tysiące osób

Promocja podstawą sprzedaży – racja znana każdemu. Im większa ilość ludzi pozna produkt, tym większa ilość będzie miała szansę na zakup. Dlatego ważne jest rozmieszczenie reklamy, jak i jej format. Skąpiąc na reklmę hamujesz sukces swojego produktu.

Reklama

Autor: ING Group
Źródło: http://www.flickr.com
Rzucaj się oczy – umieść reklamę na billboardzie

Billboardy to ogromne oświetlane plansze na których umieszcza się plakaty promocyjne. Dużym formatem wyróżniają się billboardy (przykładowo: polecana strona). Ani jedna osoba nie minie nich obojętnie. Jej rozmiary zaręczają, że tysiące przechodniów codziennie będą natrafiać na nasz produkt. Dzięki temu firma zacznie być rozpoznawana, a grupa potencjalnych zainteresowanych powiększy się. Ciekawe slogany reklamowe usytuowane na billboardzie mogą stać się w tak bardzo popularne, że przejdą do przeszłości, będą skwapliwie cytowane, co jeszcze bardziej umocni sytuację firmy na rynku. Intrygującym odbiorców wyjściem jest cykl reklam, gdzie na pierwszym umieszczono pytanie, a dopiero po jakimś czasie rozwiązanie. W przeszłości sławny był kazus, gdy pewna marka wynajęła dwa billboardy koło siebie. Na pierwszym umiejscowiła zmyśloną zdarzenie będącą pragnieniem wielu osób, a na drugim udostępniła raklamę swojej firmy, która to pragnienie realizowała – jest to świetny przykład pomysłowości!

Reklama

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com

Zaprojektuj kampanię marketingową i wydzierżaw billboardy

Dużo firm zajmujących się wynajmem powierzchni reklamowych skłonnych jest wesprzeć w rozkręcaniu kompleksowej operacji marketingowej.

Dodatkowo pomagają ustalić kim jest adresat, do którego chcemy dotrzeć i na tej podstawie proponują sporządzenie projektu graficznego, jego druk i instalację. Na prośbę klienta wykonywane są sondaże przed, jak i po instalacji billboardu. Działanie te mają za zadanie udzielić odpowiedzi na zapytanie czy akcja osiągnęła powodzenie, i jaka jest jej skuteczność. Niepodważalną mocną stroną dzierżawy billboardu jest niski nakład pieniężny, jaki musimy w niej ulokować. Przykładem może być: billboardy w białej podlaskiej.